:

Vad menas med fastställt kravet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med fastställt kravet?
  2. Vilka möjligheter ger Skuldsaneringslagen personer som dragit på sig stora skulder?
  3. Hur lång tid tar ett betalningsföreläggande?
  4. Vad är grundavgift vid verkställighet?
  5. Vem betalar Skuldsaneringslagen?
  6. Vad menas med ett betalningsföreläggande?
  7. Hur lång tid tar det innan man får en betalningsanmärkning?
  8. Kan privatperson skicka till Kronofogden?
  9. Har jag inkassokrav?

Vad menas med fastställt kravet?

Du vill få ett krav fastställt. Har du eller ditt företag ett krav mot någon kan du ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning. Då kan du få ett beslut (utslag) om att någon ska betala eller göra något, till exempel flytta eller lämna tillbaka egendom.

Vilka möjligheter ger Skuldsaneringslagen personer som dragit på sig stora skulder?

För personer med så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, finns möjligheten att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Under årets första sex månader ansökte 15 325 personer om skuldsanering.

Hur lång tid tar ett betalningsföreläggande?

Betalningsföreläggande och vanlig handräckning Väntetiderna kan variera kraftigt beroende på hur snabbt den som får ett krav svarar på det första brevet. Om hen svarar snabbt kan vi fatta ett beslut (utslag) och fastställa skulden efter cirka 30 dagar.

Vad är grundavgift vid verkställighet?

Du betalar en årlig grundavgift för att genomföra beslut Det kostar 600 kronor att ansöka om att vi genomför ett beslut (verkställighet), till exempel att vi driver in en skuld.

Vem betalar Skuldsaneringslagen?

Om du fått skuldsanering och någon gått i borgen för dig, har denna person kvar sitt betalningsansvar. Hen får betala resten av skulden, som du inte kan betala. Detsamma gäller om ni är två personer som står på lånet – då är ni gemensamt (solidariskt) betalningsansvariga för skulden.

Vad menas med ett betalningsföreläggande?

Om någon är skyldig ditt företag pengar men vägrar att betala, kan du kan få hjälp av Kronofogden genom att ansöka om betalningsföreläggande. Du kan ansöka om betalningsföreläggande för de flesta typer av skulder. Till exempel om du lånat ut pengar eller sålt varor och tjänster. vara förfallen till betalning.

Hur lång tid tar det innan man får en betalningsanmärkning?

När får du en betalningsanmärkning? En betalningsanmärkning är en anteckning om att någon inte har betalat sina skulder i tid. Den som har en betalningsanmärkning kan svårt att till exempel hyra bostad, söka banklån eller skaffa mobilabonnemang.

Kan privatperson skicka till Kronofogden?

Du kan få hjälp av oss om du anser att någon är skyldig dig pengar. Ansök om betalningsföreläggande för att få ditt krav fastställt. Den du har ett krav mot får då möjlighet att svara och ta ställning till kravet.

Har jag inkassokrav?

För att se din totala skuld är det enklast att logga in på Mitt Ärende med hjälp av ditt BankID. Där både ser och kan du betala. Det går också bra att ringa vår kundtjänst för personlig kontakt.