:

Vad är en Handelsfaktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Handelsfaktura?
 2. Varför ursprungsintyg?
 3. Vem utfärdar eur1?
 4. Hur fyller man i EUR 1?
 5. När används EUR 1?

Vad är en Handelsfaktura?

Oftast är det en Handelsfaktura, också kallad Commercial Invoice, det vill säga en vanlig betalningsfaktura med betalningsuppgifter till din mottagare som ska bifogas. Ska du däremot inte ta betalt för varan du skickar, ska du istället använda en proformafaktura, så kallad Proforma Invoice.

Varför ursprungsintyg?

Ursprungsintyg, upprätta deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument – tillstånd. Deklarationer om ursprung använder du för att intyga att varor du exporterar har sitt ursprung i EU. De upprättas på fakturor eller andra kommersiella dokument.

Vem utfärdar eur1?

Varucertifikat EUR. 1 och varucertifikat EUR-MED är ursprungsintyg som utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet. Du som exportör ansöker om att få ursprungsintyget utfärdat genom att fylla i EUR.

Hur fyller man i EUR 1?

 1. ANVISNINGAR FÖR HUR EUR 1-CERTFIKATET SKA FYLLAS I. ...
 2. Fält 1: Exporter. ...
 3. Fält 2: Certificate used in preferential trade between. ...
 4. Fält 3: Consignee. ...
 5. Fält 4: Country … ...
 6. Fält 5: Country … ...
 7. Fält 6: Transport details. ...
 8. Fält 7: Remarks.

När används EUR 1?

Varucertifikat EUR. 1 används för att utnyttja förmånliga, oftast hela tullfria, tullsatser i importlandet. Varan måste ha sitt ursprung i Sverige eller EU och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.